CELEBRADOS OS II ENCONTROS GALEGOS DE SOLIDARIEDADE CON CUBA

Santiago de Compostela, 24 de Novembro de 2007
.

Con asistencia de representantes das organizacións: AGIR, Asociación de Amizade Galego- Cubana “Francisco Villamil”, BNG, BRIGA, CUT, FPG, PCPG, Primeira Linha e algúns compañeiros/as a título individual celebráronse os II Encontros Galegos de Solidariedade con Cuba.

Apresentáronse tres relatorios: un sobre loita pola liberdade dos cinco heróes cubanos, elaborada polo compañeiro Moncho Leal, outro sobre a loita contra o bloqueo por medio da cooperación, e un terceiro que apresentou o noso camarada Ernesto Cañedo sobre a necesidade de impulsar a contra información fronte á vaga de manipulación e desinformación impulsada polos grandes medios de comunicación capitalistas.

O CN do PCPG apresentou neste Encontro a través do camarada Ernesto Cañedo unha Proposta de Resolución Final dos Encontros que, con lixeiras enmendas, foi aprobada por unanimidade.

Con unha conferencia do Cónsul Xeral de Cuba en Galiza Alejandro Fuentes Hernández deuse por clausurada a xornada... [Ler máis]