A CLASE OBREIRA, O SEU PAPEL E A SÚA MISIÓN ACTUAL


As tarefas e as experiencias concretas do Partido Comunista na clase obreira e no sindicato (SEMINARIO COMUNISTA INTERNACIONAL)

Bruxelas, 16 - 18 de maio do 2008

Conclusións xerais

Tras un intercambio de experiencias e de ideas e tras discusións sobre a situación actual e os problemas da clase obreira, a súa composición, o seu rol e as súas loitas, os ataques contra os seus dereitos e as súas conquistas, o papel dos sindicatos e as tarefas dos partidos comunistas na clase obreira e os sindicatos, nós, os participantes do 17 Seminario Comunista Internacional reunidos en Bruxelas, chegamos ás seguintes conclusións xerais:

1. Ao longo dos últimos trinta anos, a clase obreira sufriu cambios significativos no seu número e composición, pero segue mantendo o seu papel histórico de sepultureiro do sistema capitalista... [Ler máis]