EHK:SER MÁIS LIBRES PARA SER TOTALMENTE LIBRES

Liberdade defínese como a capacidade de autodeterminación.

Ser libres supón poder decidir integralmente sobre a nosa vida, sen máis limitacións que as libremente elixidas na liña da nosa propia identidade (esa liña de avance vital persoalmente asumida).

Non sería posibel pensar en liberdades colectivas na marxe das liberdades persoais.

Non é posibel a liberdade de elección no exterior, o político, o institucional na marxe dunha libre elección das relacións sociais, as relacións de produción e en definitiva de dominación; entre os integrantes dunha sociedade. Non pode ser libre unha nación se no seu interior permanecen as relacións de dominación... [Ler máis]