[opinión]. "AO CLUBE FINANCIEIRO DE VIGO, COS MEUS PEORES DESEXOS"

Polo seu interese e actualidade reproducimos máis unha vez na nosa páxina un brillante artigo de opinión da compañeira da CIG Silvia Bermúdez.

"Ao Clube Financeiro de Vigo, cos meus peores desexos"

A fala galega terá nova vida cando todos falen coma Rosalía
A semana pasada o Faro de Vigo adicou unha páxina completa para darlle publicidade ao contido do documento "Política lingüística: unha visión empresarial" presentado polo Clube Financeiro de Vigo. Despois de tres profundas vocanadas de aire e de retirar todos os obxectos punzantes e arroxadizos da miña mesa, comecei a ler o documento (non apto para pacientes que padezan de úlcera).

Excutatio non petita... acusatio manifesta.
..[Ler máis]