QUEN NOS VALE DO VALEDOR?. Campaña do Movemento polos Dereitos Civís

O Movemento polos Dereitos Civís emprendeu unha campaña de envío de queixas perante a institución do Valedor do Pobo para que faga as recomendacións oportunas a Benigno López «co fin de que cumpra co mandato recibido» e defenda os dereitos lingüísticos dos galegofalantes. Esta campaña do MpDC nace como resposta ás declaracións en medios de comunicación do Valedor do Pobo, Benigno López, nas que minusvaloraba o galego. O Movemento polos Dereitos Civís recomenda, unha vez enviada por e-mail, remitir a queixa por correo ordinario.

Proposta de texto de queixa perante a institución do Valedor do Pobo...
Para continuar a ler premer aquí ou no titular desta nova..