II ENCONTROS GALEGOS DE SOLIDARIEDADE CON CUBA

A ASOCIACIÓN DE AMIZADE GALEGO-CUBANA"FRANCISCO VILLAMIL, seguindo os criterios de colaboración acadados en anteriores actos de apoio a Cuba, tomou a iniciativa de convocar a todas as organizacións que teñen realizado solidariedade internacionalista con aquel país irmán nos últimos anos. A tal fin, vánse a celebrar en Compostela os II ENCONTROS GALEGOS DE SOLIDARIEDADE CON CUBA.

Os II Encontros terán lugar no Centro Sociocultural Aurelio Aguirre, do barrio compostelán de Conxo este próximo sábado 24 de novembro a partir das 10 hs. da mañá, estando previsto que os debates se desenvolvan durante todo o dia.

Amáis de contribuir para coñecernos mellor e poder levar a cabo accións en común, os Encontros serán un foro de debate sobre a situación e as necesidades da nosa actividade solidaria coa Revolución Cubana.

Como organización convidada, o PCPG participará tamén nestes II Encontros. Ler programa dos encontros