PARTIDOS COMUNISTAS E OBREIROS CHAMAN Á SOLIDARIEDADE CO POVO PALESTINO

Chamamento de partidos comunistas e obreiros en solidariedade co povo palestino de Gaza e Cisxordania.

"Os crimes que se cometeron contra o povo palestino en Gaza e Cisxordania son unha vergoña para a humanidade.

Nos últimos días, desde o comezo desta guerra de agresión contra Gaza, decenas de mártires e centos de feridos cairon, a maioría deles nenos e mulleres. Israel está usando nesta guerra armas prohibidas internacionalmente. Tamén está ocupando o territorio palestino, construíndo novos asentamentos, tronzando árbores e plantas, erguendo o muro da segregación e desafiando decisións internacionais lexítimas... [Ler máis]