XA CHEGOU A SEMANA SANTA!: SALTO CUALITATIVO E CUANTITATIVO NO FERROL

“O Concello de Ferrol converteráse no primeiro valedor da Semana Santa”, afirmava La Voz de Galicia na sua edición do pasado 13 de Febreiro, que pola súa vez recolle a web de Esculca.

“A administración municipal comprometeu-se a un financiamento anual de 70.000 euros fixos até o 2011 (o que supón un 45% de aumento), que será revisado e incrementado segundo o índice de prezos ao consumo (IPC) cada doce meses... e asi ficou estabelecido nas contas para o 2008 que en solitário aprovaron PSOE e IU. A cantidade con que agora contribui o Concello supón converter esta instituición no principal patrocinador económico da Semana Santa”.

“É un grande salto cualitativo e cuantitativo”, manifestava a própria representante da Coordenadora de Confrarias de Ferrol.