REXEITAMOS AS "AUTORIZACIÓNS AMBIENTAIS INTEGRADAS" A ENCE E ELNOSA

A "Asociación Pola Defensa da Ría" A.P.D.R de Pontevedra, colectivo ecoloxista integrado na FEG e que ven liderando desde hai 20 anos a loita contra a presenza do complexo ENCE-ELNOSA na Ría de Pontevedra, considera a concesión pola Consellería de Medio Ambiente das AAI á CELULOSA e á electroquímica ELNOSA unha burla á cidadanía de Pontevedra e un incumprimento do acordo programático asinado entre PSOE e BNG no momento de chegar ao goberno da Xunta de Galicia, amáis dun paso máis na política de sometemento da Consellería que dirixe Pachi Vázquez aos intereses da empresa ENCE.

Para a APDR a concesión das AAI a ENCE e ELNOSA responden a criterios puramente políticos e mesmo electorais e non a criterios medioambientais, único obxectivo que persigue a Lei 16/2002 de control integrado da contaminación que regula as ditas autorizacións ambientais. En efecto, a decisión da Consellería estaba tomada con anterioridade á exposición pública da documentación presentada pola empresa ENCE e en ningún dos casos se tiveron en conta os Informes de compatibilidade urbanística emitidos polo Concello de Pontevedra, informes que eran negativos e que de acordo coa Lei teñen carácter vinculante e implicarían a denegación das autorizacións... [Ler máis]