DECLARACION A PROL DA LIBERDADE DOS CINCO HEROES CUBANOS DA ASEMBLEA NACIONAL DO PODER POPULAR DE CUBA

“ANO 50 DA REVOLUCION”

DECLARACION DA ASEMBLEA NACIONAL DO PODER POPULAR DE CUBA

11 de Xullo 2008

Cando o 9 de agosto de 2005, o Panel de 3 xuíces da Corte de Apelacions de Atlanta, determinou unanimemente revogar as condenas e ordenar un novo xuízo para os Cinco Antiterroristas cubanos presos nos cárceres de Estados Unidos, ao considerar que Miami non era unha sede aceptabel para xulgalos, semellaba que ao fin o sistema xudicial norteamericano faría xustiza neste longo proceso cheo de arbitrariedades e manipulación.

Un ano despois o Pleno da Corte, en inédito veredicto na historia xudicial norteamericana, fallou en contra do ditame dos seus tres xuíces, validou o xuízo celebrado en Miami e remitiu de novo o caso ao Panel para considerar o resto dos asuntos impugnados pola defensa... [Ler máis]