QUEN GAÑARÁ?

A horas de culminar o show mediático do circo das eleccións imperiais, os analistas, os especialistas, os politólogos, Masantín o Toureiro, Badman e Robin, Branca Neves e ata o Pipisigallo, séguense preguntando quen sairá vencedor, e apostando a un e outro candidato. Cada quen ten os seus argumentos, os seus inquéritos, e a súa propia e certeira boubaría.

E os candidatos fan o seu. Os demócratas lograron que chegase á prensa un complot para asasinar a Obama e organizar un matanza de afroamericanos. Pola súa banda, para non facer menos, os republicanos anótanse o seu punto ao
se coñecer que o Servizo Secreto investiga a aparición dun manequín de Palin, esganada.

Quen gañará?

Sábeo até o gato. Non vai gañar Obama. Non vai gañar McCain. E moito menos van gañar os norteamericanos da pé. A xogada fai moito está cantada. Vai gañar o sistema. Como sempre. Vivir para ver.