CAMPAÑA CONTRA O GASTO MILITAR E POLA OBXECCIÓN FISCAL 2009

O "Espazo Aberto Antimilitar" chamanos un ano máis a participar da "Campaña Obxección Fiscal 2009". Cando as necesidades sociais aumentan, acrescentan o control sobre a poboación moito máis.

¿Qué é a Obxección Fiscal?

A Obxección Fiscal (OF) é un acto de Desobediencia Civil que consiste en, á hora de facer a Declaración da Renda, non pagar ao Estado Español o diñeiro que este dedica á guerra e á sua preparación. A OF non supón evadir impostos, senón desviar cara proxectos sociais a cantidade que sería destinada a fins militares.

¿Por qué obxectar?

-->Porque consideramos que o mellor xeito de resolución dos conflictos entre os povos é o diálogo, a cooperación e a solidariedade.

-->Pola desobediencia civil, por medio da O.F., fronte á imposición de colaborar co militarismo español. Actúa contra o militarismo!. ¡Fai obxección fiscal!