MENSAXE DE FIDEL CASTRO AOS CINCO HERÓES

Mensaxe de apoio de Fidel Castro Ruz aos cinco
patriotas cubanos o día 13 do pasado mes de agosto
cando o comandante estaba no pior da súa enfermidade