53 ANOS DO MOVEMENTO 26-J. 50 DE REVOLUCIÓN CUBANA

Carlos Ramírez Olivares*

Pode dicirse que o Movemento Revolucionario de l952-53, organizouse aproveitando a experiencia de cantos lle precederon (...) na súa máis ampla concepción histórica, percorre unha traxectoria cuxas raíces seus mártires, reafirma os seus obxectivos e perfecciona o seu proxecto que cala nas tradicións de loita do século XIX (...). Tanto nas súas ideas directoras como nos seus métodos, revelan en Fidel Castro, que o concibeu, as condicións do estadista previsor e condutor de povos (...) a súa xestación comeza na alborada de sangue que conforma o extracto máis profundo do noso Acerbo revolucionario, e que transita o extenso camiño de sacrificio e heroísmo percorrido a partires da Demajagua (...) [Ler máis]