"CONTINUIDADE DA ESPERANZA". ARTIGO DE ALFONSO SASTRE

(...)"Acabamos de empezar e fixémolo ben; e o noso entusiasmo imos a administralo nós. Estamos na liña de «un socialismo do século XXI», na que, por exemplo, as vellas dicotomías -como aquelas entre marxistas e libertarios, científicos e utópicos, xustiza e liberdade, loita de clases e ecoloxía...- non poderán reproducirse. Por iso dicimos «aurrera» e clamamos non desde a tolemia senón desde a razón entendida en seu máis rigoroso sentido kantiano e baseados na nova noción de defensa da utopía que hoxe empeza a ser vixente como unha loita por posibilitar o que non é que sexa imposibel senón que está imposibilitado polos intereses do grande capital. Aleluia, aleluia, digo co meu puño fechado, que non é -nin nunca foi- unha ameaza senón un canto á unidade entre os irmáns"(...)

[Alfonso Sastre] Desexo facer hoxe un comentario sobre o acontecido durante estas últimas semanas en que o meu nome estivo -un grande honor para min- no encabezamento da lista de Iniciativa Internacionalista/Solidariedade entre os Povos, para o Parlamento Europeu. Descontando as moitas irregularidades observadas e que guindan xa, cando estou escribindo, o resultado da «subtracción» de polo menos 1.300 votos só na CAB, de xeito que se traballa para formalizar a debida impugnación, polo menos de moitos resultados locais, resulta que cos votos recoñecidos, de ter sido dunhas eleccións que afectasen ao Estado Español, este reconto daría para II-SP doce parlamentarios en Gasteiz, seis en Iruñea e dous en Madrid... [Ler o artigo completo]