12-FEVEREIRO: ACTO DE SOLIDARIEDADE COS CINCO, NO GROVE

Este próximo sábado dia 12 de fevereiro ás 7:30 hs da tarde reiniciamos en Galiza umha nova campanha de solidariedade cos Cinco heroes cubanos presos inxustamente nos cárceres de EE.UU.
O acto será na vila marinheira arousá do Grove. No pub SMALL, rúa Pombal, 7.
Falarán: Alejandro Fuentes Hernández, Cónsul Xeral da República de Cuba en Galiza e Gustavo Luca de Tena, xornalista, escritor e membro da directiva da Asociación de Amizade Galego-Cubana "Francisco Villamil".
Despois do remate terá lugar umha pequena festa galego-cubana.
Previamente a estes actos terá lugar umha recepción ao Cónsul de Cuba no Concello desta Vila