FORO DE UNIDADE COMUNISTA GALEGA

De común acordo entre o colectivo marxista-leninista FORXA!, o Ateneu Proletario Galego, e o PCPG, nace unha nova iniciativa de foro de debate comunista de carácter unitario, aberto aos comunistas galegos e galegas, organizadas ou non, co fin de traballar en común polos intereses do Proletariado e polo Socialismo, tanto en Galiza como a nivel Internacional.

A aspiración e obxectivos fundamentais do FORO DE UNIDADE COMUNISTA GALEGA son contribuír á clarificación científica do proletariado, fronte á confusión e división actual que debilita á nosa clase e ao propio movemento comunista. Pulando tamén pola coordinación dos esforzos das e dos comunistas galegos, cara o fortalecemento dos movementos sociais e organizacións do proletariado no seo das súas loitas, e á construción da súa propia organización revolucionaria.

Combinarase o debate, a crítica e autocrítica colectiva encamiñada á clarificación ideolóxica, coa acción política no seno do movemento obreiro e popular.