Manifestación a prol dos nosos monte e duha lei própia Galega (sábado 9 de xuño, Compostela

Asiste á manifestación por unha lei de montes de Galiza (9 de xuño, Santiago de Compostela).
As nosas reivindicacións:
-O recoñecemento dos montes comunais e dos seus dereitos
-A non privatización dos montes para intereses especulativos
-A non privatización da loita contra os lumes e a non derrogación da lei de prevención de incendios
-A non forestación das terras agrarias
-A non invasión do monte con cultivos enerxéticos
-Que o monte galego sexa multinfuncional e sostibel

Convoca: Organización Galega de Comunidades de Montes