VENEZUELA: "REFLEXIÓNS A 7 DIAS DAS ELECCIÓNS REXIONAIS"

Na foto da direita: vista parcial do acto de recebemento ao presidente Chávez en Galiza (Pza do Obradoiro de Compostela) o dia 16 de 0utubro de 2005.

Por: Juan Martorano*

Todas as sondaxes que se publicaron até o venres, mais os que se realizaron para consumo "mais ou menos" privado de partidos, empresas e institucións, sinalan unha mesma tendencia, irreversibel xa a estas alturas da campaña electoral rumo ás eleccións rexionais e locais: o chavismo ratificase na súa condicion de forza política maioritaria en Venezuela, e polo tanto os seus cadros militantes serán eleitos mandatarios na rotunda mayoria das entidades.

A vostedes cónstanlles as profundas e imborrabeis obras da Revolucion Bolivariana. Soamente coas misións, as que colocaron ao povo venezuelano como participes activos dos mellores servizos de saúde e pertiño das súas casas... [Ler máis]