A NOVA NATO E LATINOAMÉRICA

 


 

Este próximo 27 de xulho ás 19:30h. Con Iñaki Gil de San Vicente.  Vigo. Galiza. ás 19:30h

POLA REPÚBLICA SOCIALISTA GALEGA. É HORA!

 


 

 

 

POLA REPÚBLICA SOCIALISTA GALEGA

Desde o PCPG, saudamos a todos/as que se manifestan neste novo Dia nacional da Patria Galega.
Hoxe, xunto coa parte máis conscente do povo galego reivindicamos o noso direito a autogovernarnos e organizarm
os a nosa vida e o noso futuro como povo totalmente soberano.
Un ano máis demandamos algo que repetimos ano após ano desde as nosas limitadas e coutadas posibilidades informativas, algo que aínda repetido e reiterado non perdeu nen caducará até que conquerilo: o irrenunciabel direito democrático de autodeterminación, que en palabras de Lenine ou de Cónnolly, Fidel ou Ho Chi Minh é única e exclusivamente o dereito de independencia nacional en irmandade internacionalista con todos os povos do mundo, en primeiro lugar cos países do noso entorno de luita de clases, cultural, lingüístico e tradicional máis próximo (o da Lusofonía, digámolo abertamente).
Condenamos todo aquilo que nos aldraxa, que nos nega ou se opón secularmente o exercicio das nosas irrenunciábeis liberdades e dereitos nacionais, populares, progresivos e de clase.
Repudiamos con máis determinación que nunca un réxime cada vez máis alheo ao noso povo e a todos os valores democráticos, ese rexime monárquico imposto polo fascismo que subordina a nosa vida e porvir aos propósitos dos que se amparan nel, dos que se benefician destruindo os nosos medios de vida tradicional, noutrora abondosos de fartura comunal e do noso agro e mar, dos que nos expulsa ás cheas.
Erguémonos indignados contra esa "realidade" que nos proscribe e relega, porque Galiza é umha terra rica en recursos naturais e humanos, privada de producir para os seus propios habitantes e na que, por culpa diso, existe un mar de desemprego, prestacións de miseria, salarios e pensións inferiores ao promedio do Estado EspaÑol ao tempo que, ainda agora, centos de miles de mozos/as galegos/as tenhen que emigrar, para despois atopar os peores trabalhos e os salarios máis baixos.
Rexeitamos as políticas asimilistas que atacan sen piedade a nosa lingua nacional e proletaria e marxina a nosa cultura popular mentres que, desde o seu desdén neo-colonialista, chovinista e imperialista, infiltra e difunde entre a mocidade e o noso povo traballador a “inutilidade da nosa lingua, a falacia do bilingüismo e a especie mentireira da chamada cultura "común".
Condenamos os séculos de dominación imperialista e a tirania expoliadora que padecemos e esiximos liberdade e respecto para todos e todas os que loitan e se rebelan, para todos e todas aqueles/as que son maltratados ou mesmo son presos ou desterrados nos cárceres dun Estado corrupto e infame do reino de espaÑa que é, en si mesmo, cárcere de nacións e de povos.
Denunciamos e desenmascaramos aos paladins deste réxime, aos seus medios e plumíferos (posfranquistas e "demócratas de toda la vida") que coa complicidade duns novos autonomistas ben instalados manipulan e xustifican con todo tipo de mentiras. Son os mesmos que defendían hai pouco menos de 4 décadas o direito de Autodeterminación que desautorizan agora; os mesmos que, con descaro e impudicia criminalizan hoxe a súa simples mención propagando que no noso pais se teñen acadado cotas de autogoberno ("autónomo", claro está) seica nunca vistas, eses que se darán incienso, uns aos outros, na catedral Compostelana.
Mergullados no cinismo e a ignorancia que sementan non se decatan que do seo do povo xorden colectivos que organizan a rebeldía popular e de clase, mozos e mozas insurxentes, homes e mulleres dignos e lúcidos que non dimiten nin se resignan; obreiros e obreiras de enorme xenerosidade capaces para organizaren resistencias e combates contra a explotación capitalista ou submisión e decaemento nacional; contra a inxustiza social, contra o deterioro ambiental e contra a represión en todas as súas formas; contra as guerras imperialistas da OTAN e a UE, a barbarie imperialista e o ascenso, nunca visto nos últimos 75 anos, do nazi-fascismo que nos queren imponher as bestas da nova orde que sonhan con instaurar contra a humanidade.
É-nos grato ver ducias de miles de manifestantes saindo ás rúas do noso país para berrar que Galiza non se Vende!. Miles e miles de de persoas dignas de toda condición; traballadores e traballadoras galegos que se erguen en todo o país contra os plans destructivos que promove o grande capital por medio de celulosas que encheron de eucaliptos e lumes pavorosos a nosa terra, muinhos eólicos que non precisamos que rouban montes e mares, e impeden o porvir territorios; miles que luitan contra as privatizacións, a precariedade e inseguranza laboral, contra a represión e persecución da disidencia (especialmente a comunista e a independentista) e a violación de direitos políticos e sociais ou contra suba dos prezos. Son sinais inconfundibeis de que o povo galego traballador, a clase obreira e a súa mocidade luitan en defensa da Terra e contra do seu sometemento secular, combaten contra a explotación de clase e a opresión nacional a mans de corporacións expoliadoras do capitalismo transnacional.
Sabemos que o noso futuro inmediato baixo a súa dominación e despotismo capitalista e imperialista será de máis explotación e inxustiza social envolveito en todo tipo de sutilezas: Máis explotación e precariedade, máis destrución do territorio, menos servizos de transporte, menos sanidade, máis depauperización e máis ataques ao idioma, máis agresións á identidade e cultura nacional milenaria, a nosa, por ser a do povo traballador.
Porén estamos aquí, non nos importan nen impresionan os seus cantos de serea, as súas ameazas nen as súas reviravoltas e atavíos. Inspíranos a clarividencia e firmeza dos que combateron e loitan, daqueles que foron ou son paradigma de servizo á causa do noso povo trabalhador. Como dicia tamén algún dos nosos clásicos, "A AUTODETERMINACIÓN É CATEGORICAMENTE A ESENCIA DA LOITA DE CLASES NAS NACIÓNS SEN ESTADO", porque só "tomando control" dos seus recursos e do seu territorio pode o povo traballador galego avanzar cara súa emancipación, só facendo iso poderá comezar a construír unha sociedade de igualdade e xustiza social avanzada, o socialismo!.
O Partido Comunista do Povo Galego, como parte deste combate, noso desde o primeiro momento, apoiamos esta causa de todo corazón e apelamos ao noso povo traballador a sumarse decididamente a ela. Alén máis, no noso partido consideramos que temos que impulsar a luita consecuente, erguer a UNIDADE DE CLASE, pola base, por riba de siglas, por dereitos sociais e salários dignos. Impónse a REBELIÓN contra este rexime capitalista de corrupta “democracia” burguesa, rebelión na que toda a clase, incluída a luita das mulheres trabalhadoras, a metade do povo e da nosa clase, serán imprescindíbeis e terán o papel fundamental.
Hai 91 anos que a clase obreira en alianza cos labregos e con outros sectores sociais progresivos se mobilizaron por extensas comarcas do país e proclamaron a República Galega, episodio que por certo, axudamos decisivamente a resgatar muitas décadas despois (a primeiros anos 90) desde o noso partido.
Hai 50 anos que a nosa heroica clase obreira de Ferrol e Vigo, dirixida por consecuentes e probados dirixentes da clase obreira (algúns dos cuais nos agasalharon coa súa camaradería partidaria) se ergueron lúcida e coraxosamente, durante meses, contra o capital e o oprobio fascista. Estamos orgulhosos deles e delas!.
Aqueles episodios convertéronse en fitos que nos marcaron até o dia de hoxe, exemplos imborrabeis da luita de clases vitoriosa que tería que seguir a ser bandeira. Vidas de abnegación e impagábeis sacrificios, persecución e sangue pola causa do noso povo, traxectorias vitais pouco ou nada agradecidas e sobre todo tristemente esquencidas.
Desde o noso nacemento, hai ducias e ducias de anos (máis de 40), os comunistas galegos do PCPG sempre erguemos esses referentes, esas bandeiras de emancipación social e nacional. Referentes dos que consideramos clave elevar o nivel de unidade pola base, da clase obreira e todo o povo trabalhador, fronte á traizón e o seitarismo, pulando pola combatividade e consciencia política e ideolóxica e procurando compartir e aprender deste caminho, en primeiro lugar con todos os luitadores e luitadoras comunistas que son guieiro de práctica real e consecuente, sempre modesta e alonxada de todo seitarismo, da impaciencia, do expontaneismo e de todo suxectivismo ou engreimento ridículo, por muito que se adorne con efeitos "especiais” e daquilo do que temos fuxido sempre, os contoneos propios da pequena burguesía.
Neste país, aquí e agora, é preciso bourar arreo polos proxectos afirmados na verdade histórica da luita de clases, apostando con solidariedade e fraternidade, con audacia, intelixencia e lucidez por vieiros máis que trilhados de ensinanzas entre as que está a inexcusábel unidade que nos demanda o povo trabalhador; coa orientación do caminho verificado por aqueles camaradas que nos precederon e que nós reivindicamos tamén hoxe, con mesmas ou parecidas palabras de orde:
POLA REPÚBLICA SOCIALISTA GALEGA!.
ALTO AO IMPERIALISMO E O FASCISMO!
O POVO É QUEN MÁIS ORDENA!.
 
25 de xulho de 2022.
Partido Comunista do Povo Galego

Aviso aos nosos leitores sobre as contas desactivadas ou desaparecidas do "PCPG"

Nota do PCPG para os nosos amigos e amigas, para todos os seus seguidores no Facebook, para quen ande por esta rede insocial e anticomunista.

No pasado día 27 de maio foron inactivadas ou talvez desaparecidas (aínda non sabemos con certeza) 2* contas do Partido Comunista do Povo Galego (PCPG) sendo a 3a. vez que isto acontece desde 2010 en que o noso partido se dera de alta no Facebook-.

É tamén a 3a. vez que isto ocorre sen que nos dean explicacións e nen sequer respondan ás nosas demandas de devolución da abondosa información gráfica, fotográfica ou escrita, que diga o que diga Fachabook, consideramos propia.

O PCPG naceu formalmente en 1984, ten 38 anos e 5 meses oficiais desde que está na rúa e outros 4 de trabalho previo militante e organizado desde a acción combinada de varios destacamentos comunistas que trabalharon daquela para fundado e impulsalo.

O PCPG é pois resultado de máis de 42 anos de trabalho militante de obreiros revolucionarios de todas as idades, entre os que contamos e tamén lembramos e honramos con emoción e orgulho a activistas e heroicos cuadros dirixentes históricos nos durísimos anos da clandestinidade fascista.

Dun tempo a esta parte, percibimos unha serie de manobras deste os aparellos legais deste réxime e, tamén, accións miserábeis e fraccionistas de extranhos "aliados" orquestradas e dirixidas contra o noso partido, utilizando estas redes e outros 'conductos'.

Non resulta fácil o noso trabalho, nunca o foi para ningunha organización combativa, revolucionaria, antiburguesa, de clase e é por iso que continuamos o noso caminho e trataremos de ser sempre o mesmo partido que recuperou, ergueu e afortalou con práctica e principios organizativos propios o caminho da luta do noso povo trabalhador e a recomposicion da súa unidade militante, cando outros retrocedían ao liquidacionismo e á vía do oportunismo sistémico ou do radicalismo "estético" pequeno burgués, abandonando as bandeiras do marxismo e do leninismo, do comunismo, do internacionalismo proletario e da nosa soberanía e independencia de clase e nacional.

Será talvez por isto que o fachabook nos proscribiu 3 veces nos últimos 12 anos e que algúns filisteos e falsos "amigos" queren que desaparezamos?.

Que pouco conhecen aos comunistas!

*As dúas contas desactivadas ou desaparecidas son "PCPG" e 'Comunistas do Povo Galego".


POLA FIN DO BLOQUEO A CUBA. POLO CESAMENTO DO ASÉDIO E A MENTIRA MEDIÁTICA CONTRA A REVOLUCIÓN CUBANA.

 O Partido Comunista do Povo Galego - PCPG - que é parte do movemento galego e mundial de solidariedade con #Cuba desde o mesmo momento do noso nacemento, denunciamos a campanha que intensifica o criminal bloqueo norteamericano, rexeitado pola esmagadora maioría dos países do mundo e esiximos o fin desta covarde manobra contra #CubaSocialista, enésimo intento de desestablización imperialista da Revolución Cubana. 

En nome de elementais principios solidarios do Internacionalismo Proletario e sendo parte da vangarda do Povo Galego Trabalhador, manifestámonos:
- Pola FIN DO ASEDIO TERRORISTA en forma de recrudecemento do bloqueo criminal económico, financeiro e comercial decretado polos EUA contra a Ilha Caribenha desde hai 60 anos, para o que apelamos á máis ampla solidariedade co seu heroico povo e coa súa Revolución. 
-Polo CESAMENTO DA MANIPULACIÓN E A MENTIRA MEDIÁTICA contra o exemplar e fraterno povo Cuba que é o máis solidario que existe e que existiu na historia da humanidade. 
-Pola condena dos PLANS XENOCIDAS DO IMPERIO, para o que chamamos a mobilizarnos, mesmo na rúa, esixindo a eliminación do #Bloqueo e o respeto polo caminho dos cubanos e cubanas, escolhido e reafirmado soberanamente durante máis de 60 anos como proxecto social mil veces máis humano que o de calquera sociedade capitalista existente. 
 
 
Galiza, 13 de xulho de 2021.
 

1 de Maio contra o capital. Solidariedade de clase e greve xeral

1 de Maio contra o capital e a reacción. Solidariedade de clase.
Polos nosos Dereitos laborais e sociais arrebatados!, a combater contra a opresión da patronal e o grande capital!
Greve Xeral!.
Soberanía Nacional, para que nos devolvan o roubado!
132 anos despois, esas palabras de orde continúan a ter validez e profunda actualidade, como vemos nas mobilizacións que se convocaron no noso país e dunha a outra parte do globo.
Loitar contra o saqueo organizado polo grande grande capital mundial e tamén combater con todas as nosas forzas os seus horrendos crimes contra a humanidade é hoxe, como daquela, unha necesidade perentoria en todo o mundo capitalista.
Combater na defensa das liberdades ameazadas polo ascenso do feixismo e a profunda corrupción política e moral que produce constantemente este sistema irracional, que está detrás da crise pavorosa na que el mesmo está mergulhado, é unha obriga da clase obreira, da humanidade progresista e de todos os povos.
Hoxe o noso reto é organizarnaos melhor e á ofensiva contra a agresión imperialista global que este rexime de opresión impulsa por toda a parte, co obxecto de asegurarse o control do mundo, dos seus recursos naturais e consolidar os seu domínio xeo-estratéxico total.
Neste 1 de maio e desde este 1 de maio chamamos a apoiar todas as manifestacións convocadas polo sindicalismo de clase galego neste dia do internacionalismo proletario e nas que se van organizar para a Greve Xeral de Xunho.
Combater na defensa das liberdades ameazadas polo ascenso da reacción feixista, imperialista e a opresión do capital.
Participarmos masivamente nas mobilizacións e accións de clase, de xeito combativo e solidario como historicamente tiveron sempre estas convocatorias.
Hoxe, coma onte e manhá:
VIVA O INTERNACIONALISMO PROLETÁRIO!!
Viva a soberanía de todos os povos!.
Avante a República Galega Ceive e Socialista!

NA MEMORIA DO CAMARADA BENITO MORAIS MARTÍNEZ.O día 13 de xaneiro deste ano de 2017 faleceu Benito Morais, de Tui, un camarada importante na vida do activo militante do PCPG, do que foi imprescindíbel para a súa fundación e desenvolvemento desde 1983 e dirixente en algúns momentos. 

Benito Morais Martínez, naceu en Camposancos - A Guarda e tinha 94 anos.

Desde aquí expresamos a nosa condolencia a todos os seus seres queridos, en especial ás súas filhas e filhos.

Deixamos dúas resenhas sobre el e a súa posición militante, realizadas polos camaradas Ernesto Cañedo Sainz e Xosé Collazo Castro


BENITO MORAIS MARTINEZ
[Ernesto Cañedo Sainz]

Cando coñecín a Benito eu apenas sabía o que era traballar por un mundo mais xusto, e menos o que era o socialismo nin o comunismo. E non tan só pola miña xuventude senon tamén por que non imaxinaba nin de lonxe o que estes camaradas pasaron.
O do fascismos.., o do franquismo... un non chegaba a comprender como as miserias humanas poden chegar a tales extremos. Nin comprendía daquela como unha persoa podía pasar toda unha vida loitando por unha causa.
Pero coñecer a Benito Morais e escoitalo, compartir momentos da vida, foi todo unha honra.
Comprendín como se entregaba no seu traballo, como delineante, como creador, como mestre de obra. Facíao coa mesma entrega como na loita dos dereitos das persoas.
Moitas veces comentábame que tiña que realizar obras para os fascistas, pero como el dicía, consolábao pensar que obriga de ter que facer cousas, compensábase por que cando os obreiros sexamos donos da terra mereceremos herdar esas cousas boas.
Benito Morais Martinez, naceu alá polo ano 1923 na fermosa vila mariñeira de Camposancos, da Guarda, lugar de represión franquista, igual que Tui cidade onde viviu os seus derradeiros anos.
O camiñar nos recordos doíalle especialmente, aínda que consideraba que un pobo está na obriga de recordar a súa historia.
Realmente un pode pensar que esta xente, que estes camaradas.., pasar polo que eles pasaron, sufrir todo tipo de humillacións, torturas, cadeas..., coñecer a execución dos seus camaradas... teñen que estar forxados doutra maneira ca nosa, con outro coiro, e así demostroumo.
A guerra sorprendeuno con 13 ou 14 anos en Madrid, internado nun colexio de curas. O seu compromiso e a súa fuxida custoulle, despois de que o apresaran os falanxistas dándolle paus a eito. Condenárono a 7 brutais anos de cadea. Non foi a súa primeira prisión, andando o tempo (20 anos despois) foi novamente encarcerado.
A súa formación política forxase nos cárceres nas que estivo, onde escoita falar do Manifesto, e de Lenin.. e aprende que é o socialismo que é o comunismo dende Madrid, pasando por Palos da Fronteira, Burgos.., coincide que o xefe da prisión era da súa terra o que lle sirve para que lle conceda ir ao centro de estudos onde os presos políticos imparten clases aos mozos. Benito dicía que había un grao de cultura moi alto. A camaradería e a unidade que tiñan nos cárceres permitíalles dalgunha maneira manterse vivos.
Lembrábame Benito, cun sorriso, que cando decidiron facer folga de fame en protesta para reivindicar melloras carcerarias, poñíanlle de comer potaxe de garavanzos, e cando metían o cullerón para servir soamente saía auga, nin un só garavanzo, “e nós, atreviámonos a facer folga de fame!”.
Sabes?, dicíame, “duroume moitos anos a fame psicolóxica.., era coma se nunca estivese satisfeito”.
Obrigáronlle a facer o servizo militar nun batallón disciplinario.., “que contar de todo isto?”, dicíame, cun rostro que expresaba claramente o que tivo que pasar.
Desenvolveu a súa militancia comunista no PCE e PCG, ata o seu ingreso na reorganización de militantes comunistas no ano 1983 que, no ano 1984 ergueron o PC (“pcpunto”), convertido ao pouco tempo até hoxe no Partido Comunista do Povo Galego.
Asociado ao sindicato CNT, con moita forza no baixo Miño de entón e despois a CCOO.
Como persoa loitadora sempre tivo militancia, desde a clandestinidade, e unha actividade importante nos movementos sociais, montando as primeiras asociacións de veciños nas que foi presidente. Corresponsal dalgún que outro diario, facendo escritos e artigos durante moitos anos.
Realmente a loita de Benito Morais, así como a de moitos camaradas que compartiron loitas e penurias, pode encher páxinas enteiras. Podería escribir moito sobre o que el me contou nos paseos matinais que dabamos nos domingos.
Pero eu quero destacar, co permiso do camarada ausente, que me aprendeu a dicir o que pensaba.. é humano e senta ben. E tamén a condición humana que este camarada sempre tivo ao longo da súa vida, que non sempre lle puxo o seu mellor sorriso, pero aínda así soubo manterse, loitar e compartir. Hai que ter amor e beleza de principios no que se fai e no que se cre, forxalo como el o fixo.

Grazas polo teu exemplo.  [Ernesto Cañedo Sainz]


BENITO MORAIS MARTÍNEZ, DE QUEN TIVEN O PRACER DE APRENDER
[Xosé Collazo Castro]

Coido que foi a mediados de 1982 cando conhecín a Benito Morais. Eu chegara a Tui en 1981, para incorporarme ao daquela Instituto de FP, no meu segundo ano de trabalho no ensino.
Corrían tempos de reorganización de imprescindíbeis ferramentas transformadoras e de mobilización pola paz anti-imperialista e a solidariedade entre os povos. Por todo o noso país se construían plataformas anti-OTAN, nun momento no que muitos víamos claro que as promesas e compromisos electorais do PSOE non se ían cumplir e a fraude monstruosa do felipismo quería máis ben converternos nunha nova colonia da “guerra das galaxias” de Reagan.
A socialdemocracia hexemónica ia facer moi ben o seu papel, asignado desde Washington, na segunda etapa da instalación da monarquía juancarlista imposta por Franco, agora que o proxecto “centrista” dos sectores seica aperturistas do rexime perdían forza e lexitimidade ante as loitas do povo.. Pouco antes una parodia teatralizada de “golpe de estado”, comandada na sombra polo Borbón herdeiro do tirano felón puxo freo, e medo, a certas “veleidades” das varias socialdemocracias espanholas, coa intención evidente de encorsetar o proceso que se adivinaba despois das eleccións xerais de 1981.
No medio daquel panorama, colectivos de xentes honestas golpeadas polo sistema e tamén polos aparelhos dunha esquerda compracente e sedicente procurabamos saídas daquel marasmo, cada vez máis colectivamente, para acadar alternativas de reorganización. Alternativas necesarias contra os que traicionaran una loita heroica de 40 anos e funcionaban polos carreiros do oportunismo “eurocomunista” comandado polos Carrillos, “Gerardíns”, Gelucos & Co, etc.
Nese ambiente, luitadores que non estaban dispostos a transacionar nin transixir con esas pedras de muinho, comenzaron a reunirse para recuperar o que nos roubaran. Distintos colectivos e persoas criabamos comités e mesas de unidade e recuperación comunista, á par que pulabamos a luita entre os trabalhadores e trabalhadoras ou erguíamos Comités anti-OTAN, ou axudabamos a criar o alicerce do que despois sería a Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil”, etc..
Foi aí onde, por convite do histórico Paco Comesaña, tomei contacto na súa casa con unha agrupación de comunistas do PCG, daquela comandada por Benito Morais Martínez, Ramón Fariña e o xa referido doutor Francisco Comesaña Rendo, entre outros. Na primeira reunión, observei enorme simpatía polas novas que eu lhes levaba por medio da propaganda que nos comités e mesas de unidade elaboramos e que, en esencia, se pronunciaba contra a liquidación eurocomunista e carrillista, pola recuperación dun partido de clase marxista-leninista, a amizade coa Unión Soviética e o Internacionalismo Proletario. 
Coido que foi Benito Morais o que máis expresivamente se identificou coa exposición, cando emocionadamente dixo máis ou menos: “*Tau!, iso é o que estaba agardando hai tempo, eu renego de Carrillo, son marxista-leninista e revolucionario prosoviético”.
Durante uns poucos meses seguímonos reunindo co obxectivo de erguer unha célula ben armada en Tui ao servizo dunha causa xeral cuxa bandeira erguían ducias de persoas comunistas na Galiza, en paralelo coa luita anti-OTAN e coas as luitas dos trabalhadores da comarca de Vigo e, lembro porque foi significativo, o nacemento da Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil”, na que tres persoas de Tui fomos activos nos seus comenzos, especialmente o doutor Comesaña (membro da súa primeira directiva fundacional), a quen eu levaba e traía durante meses (coa companheira “Perla”) ás reunións fundacionais que se facían en Vigo.
A mediados e finais do ano 1983, o noso proceso de reagrupamento comunista ampliouse algo e tomou forma definitiva, comezando a dotarse dunha certa estrutura “de mando”. Por primeira vez despois do verán daquel ano foi convocada unha unha asemblea ampla no hotel México de Vigo, na que poderían participar camaradas de toda a provincia. A min encomendáranme  servir de “intermediario” na zona de Tui e Baixo Minho. Lembro que chamei telefónicamente a algúns camaradas e especialmente a Benito para convidalo a esa asemblea do hotel México e perguntoume: 
“Cantos somos?”. Eu respondinlhe: “Benito, non sei exactamente, coido que seremos poucos: “Uns 28 ou 29..”. Respondeume: “Está ben, comigo seremos 30”..
Esa asemblea (onde asistiu unha pequena parte do activo que despois serían reunións máis numerosas, con xentes procedentes e desvinculadas do PCG, PC (r), MCG, UPG, PTG, EG, Irmandade Galega, PCU, LCR e outros) causoulle unha profunda e agradábel impresión e alí mesmo foi designado, comigo tamén, como integrantes da nosa zona na Comisión de Unidade Comunista.
Despois, a mediados do ano 1984, tivemos que separarnos xeograficamente, por motivos do meu traslado de traballo a Vigo e Lalín e vinheron os 85, 86, etc... Congresos, asembleas e reunións periódicas da dirección “provincial” (daquela o órgao máis importante na Galiza, do que el fixo parte en distintos momentos) o ingreso de novos/as militantes, a eufória inicial dos éxitos das nosas convocatorias e actos (algúns verdadeiramente multitudinarios), o achegamento de simpatías de amplos sectores da esquerda combativa, mais tamén algúns sinsabores e tristuras e outras peripecias que non collen nun simples artigo rememorativo. Tempo teremos de falar máis disto...

-Benito Morais era así, foi sempre COMPROMETIDO ATÉ O FINAL DOS SEUS DÍAS coa causa do povo trabalhador, pola que deu canto puido.
-O camarada Benito Morais impulsou sempre a luita do povo alí onde estivo, fundamentalmente no movemento vecinhal, no que foi peza imprescindíbel.
-Tivo sempre un compromiso avanzado coas luitas da clase obreira, na CNT e en CC.OO, por un tempo, cando ese sindicato tinha posicións de loita de clase e orientación cara o socialismo..
-Estivo dúas veces no cárcere e pasou muitos anos de prisión nos peores tempos do fascismo franquista.
-Foi un excelente profesional do seu gremio, un competente mestre e xefe de obras, prestixiado e solicitado, mesmo despois de ser xubilado e un agudo e intelixente cronista e articulista en diversos medios.

Benito Morais foi, por cima de todo, un home íntegro, xeneroso, apaixonado no combate pola transformación da sociedade, transparente, leal...e convencido de que a conquista dunha sociedade máis xusta como a que defendemos pasa pola afirmación nos principios ideolóxicos e na disciplina organizativa dun partido da clase obreira coma o que nos legaron algúns clásicos.
A súa vida foi, unha grande lección de rectitude, verdade, coerencia e saber estar.
E agora seguirá como referente a seguir, coma outros/as camaradas que tamén nos deixaron nestes últimos 35 anos...Son dúas ducias xa aqueles que axudaron a por en pé o noso proxecto e non están fisicamente con nós, máis co seu exemplo e maxisterio estarán sempre na nosa beira até a conquista definitiva dun mundo melhor, sen desigualdade, muito máis fraterno e xusto.
Até sempre, querido mestre e camarada. *Tau por ti!!
Venceremos
-* “Tauera unha expresión que usaba con frecuencia cando afirmaba con vehemencia as súas conviccións ou estaba plenamente identificado con algo. -
[Xosé Collazo Castro]

LIBERDADE PARA AS NOVE PERSOAS INDEPENDENTISTAS

NON Á CRIMINALIZACIÓN E REPRESIÓN DAS IDEAS.
Liberdade para as persoas independentistas detidas!
Un novo operativo policial realizouse contra un determinado número de persoas rebeldes da Nosa Terra, 9 dos cales foron levadas forzosas a Madrid, onde terán que declarar ante a "Audiencia Nacional Española".
Outra vez as detencións e persecución contra disidencia golpea Galiza e sabemos que o obxectivo non é unicamente o independentismo galego ou o colectivo ao que poidan pertencer.
Os que usaron o TOP ducias de anos atrás pretenden manter a súa dominación arrepiante, conservar os seus privilexios e coma en casos anteriores, atemorizar ou criminalizar, ponhendo en suspeita as ideas da insubmisión á súa orde tiránica, anatemizar as ideas de todos NÓS.
Son a nosa "negra sombra", a que deixan os mesmos abutres de sempre"
Denunciamos esta nova e delirante montaxe reaccionaria e esiximos a posta en liberdade de todas as persoas detidas, así coma deixar sen efecto a ilegalización da formación política Causa Galiza.
DENANTES MORT@S QUE ESCRAV@S!
30 de Outubro de 2015

Cté Nacional do PCPG

48 ANIVERSARIO DO ASASINATO DO COMANDANTE ERNESTO CHE GUEVARAESTÁS CON NÓS, AÍNDA ES O NOSO COMANDANTE

Hoxe 9 de Outubro cúmprense 48 anos do asasinato do Comandante CHE GUEVARA, por parte dos servizos secretos yanquis e dos seus cúmprices e lacaios gorilas que daquela tiranizaban Bolivia.
Agora máis que nunca é necesario seguir luitando e morrendo se é preciso polos ideais de xustiza e liberación que él defendeu. Os povos e trabalhadores/as neste día non podemos esquecer ao "guerrilheiro heroico" e por iso rendemos esta pequena homenaxe con este poema, muito tempo despois musicado por Luar na Lubre, dun dos nosos poetas nacionais galegos: Celso Emilio Ferreiro.

PANDEIRADA AO CHE

Dende o profundo da serra
polo ar un vento ven
un vento dun pensamento
que leva o teu nome Che.
Sen morte algunha que o pare,
morte que o poida conter,
corre libre pola xente
e leva o teu nome, Che.
Un vento coma unha estrela,
coma unha fouce de pé,
coma unha fouce afiada,
que leva o teu nome, Che.
Un vento cheo de ganas
de queimar e revolver,
un vento de lúa nova,
que leva o teu nome, Che.
O sangue que lle antecede
co que xurde detrás del
forma un feixe de rosas,
que leva o teu nome, Che.
E cando os nemigos fuxen
ou comezan a morrer
quen os abate é un vento
que leva o teu nome, Che.
E cando as sombras se alonxan
dándolle paso ao mencer,
a luz do dia é un vento
que leva o teu nome, Che.


[Celso Emilio Ferreiro]

27-S: Coa liberdade, apoiamos a Independencia de Catalunya e a candidatura das CUP-Crida Constituent

DECLARACIÓN CONXUNTA de solidariedade do Colectivo Nacionalista Marin, do Movemento Galego ao Socialismo e do Partido Comunista do Povo Galego sobre a situación en Cataluña e de apoio á candidatura CUP-Crida Constituent nas eleccións do vindeiro domingo

O Estado español, e o seu réxime ilexítimo, enfréntase a un desafío xigantesco e incontornábel no proceso de independencia aberto en Cataluña, que ten un novo paso nas eleccións plebiscitarias convocadas o 27 de setembro.
Este réxime, construído a partir da reforma ilexítima das estruturas franquistas hai catro décadas, tiña como obxectivos impedir a ruptura democrática para garantir a estabilidade da opresión nacional e a explotación capitalista na súa fase neoliberal e por medio de instrumentos como o Estado das Autonomías. No entanto, este sistema si afrontou importantes e significativas resistencias de sectores populares no Estado, en particular os movementos soberanistas e independentistas de esquerda, que aínda hoxe representan a principal ameaza para a súa supervivencia. A forza e constancia destes movementos contrasta coa cooptación das elites e a conformación dunha "esquerda" e sindicatos funcionais e imprescindíbeis, que ao longo das últimas décadas actuaron como baluarte do sistema, así como coa aparición recente de novas alternativas reformistas e rexeneracionistas, que pretenden substituir ou cooperar coas anteriores.
O exercicio da autodeterminación e a independencia son xa un obxectivo popular e inmediato no Principado de Catalunya. O desgaste da xestión institucional do sistema, prolongada durante 40 anos de autonomía, xunto co nivel de conciencia e a mobilización popular, e o impacto da crise na subxectividade, convertiron a independencia nunha auténtica alternativa de masas, que se vincula ineludibelmente a un proceso de democratización e conquista do poder popular.
É innegábel que a independencia do Principado representaría un paso adiante para as clases populares, para a vontade popular e para a xustiza social, e un golpe enorme para a oligarquía española, que enfrontaría a ruptura de estruturas de dominación e ocupación sostidas durante tres séculos en parte da nación catalá.
Todos os subterfuxios e excusas utilizadas para non respaldar a independencia só serven na práctica para contribuíren á continuidade do réxime español baseado na explotación e a dominación das nacións oprimidas, e para negar o dereito elemental e democrático á autodeterminación. O discurso do reformismo español, que pretende vincular o proceso independentista aos intereses particulares de sectores da mediana burguesía catalana, ligados a Convergència, só pode cualificarse de cínico. É certo que aproveita, deformándoa, unha parte da verdade nas dificultades e contradicións existentes.
De feito somos plenamente conscientes de que existen tanto bases como concepcións burguesas da independencia na Catalunya ­ao contrario do que acontece no noso país­ que pretenden encauzar o proceso, para manter os seus privilexios na medida do posíbel e desde dentro dun novo Estado. Son os mesmos sectores que devecen por manter a fidelidade ao capitalismo, á Unión Europea ou á OTAN, e que actúan de forma fantasiosa en grande medida, xa que dificilmente van asumir de forma plena as consecuencias do enfrontamento co Estado Español, e teñen tendencia a buscar novos pactos e falsas saídas, como xa demostran as numerosas vacilacións que alongaron excesivamente o proceso nos últimos anos. Mais o reduccionismo que equipara a independencia aos estreitos intereses de Convergência pretende ignorar que si existe un proxecto social na independencia que é propio das clases populares, que estas son as máis implicadas no proceso, e que este está dirixido cara a ruptura co marco sociopolítico e económico, de xeito que a independencia representará un avanzo extraordinario na democracia política e social, e conseguirase só desde a confrontación co Estado, danando con contundencia a oligarquía, que si está comprometida, sen ningún tipo de dúbida, co réxime imperante.
En realidade, a única estratexia verdadeiramente rupturista e alternativa, ante a que non caben neutralidades nin empates, é a independencia. O proceso avanzou por medio dunha inmensa mobilización popular e só poderá culminarse por medio da desobediencia civil e o enfrontamento co Estado español, que non é reformable. Posicionarse contra ela é obxectivamente poñerse da beira da oligarquía, cunha cumplicidade inadmisíbel co imperialismo.
O autonomismo e as vagas ofertas federalistas son camiños xa pechados. No entanto, somos tamén conscientes de que o Estado Español non vai tolerar democratica e pacificamente a independencia de ningunha nación. Por outra parte, é unha entelequia pensar que a plena soberanía é compatíbel co metabolismo do capital internacional e coas estruturas imperialistas máis importantes como a UE, de xeito que, aínda coa victoria independentista, tería que se iniciar un proceso constituínte dotado dun inmediato programa de transformación, enfrontado á continuidade da explotación, á perpetuación dos privilexios de novas elites económicas e á subsistencia das formas vellas de dominación no económico, no social e no político. Neste mesmo sentido, a construción dun novo Estado no Principat contribuiría a desenvolver máis a loita independentista e popular na maior parte da nación catalá, o resto de rexións históricas dos Països Catalans dominadas por España e Francia, que parten de diferentes niveis de conciencia política e dunha maior subordinación e identificación co marco autonomista, onde a loita nacional demostra a súa complexidade. Así, o movemento popular catalán vaise enfrontar nos próximos meses e anos a retos colosais no seu proceso de construción nacional, que precisarán da máxima solidariedade posíbel.
Ademais, somos conscientes de que a ruptura e a independencia no outro extremo da Península tamén contribuirá a abrir as portas da nosa propia liberdade, polo que traballamos sen descanso, do mesmo xeito que os avanzos do noso movemento ecoarán positivamente no resto de nacións do Estado.
En base a estas análises, e desde a nosa identificación e praxe como comunistas, independentistas e internacionalistas, queremos amosar o noso máis firme apoio á construción da República Catalana, así como o respaldo explícito á Candidatura de Unitat Popular­Crida Constituent nas eleccións plebiscitarias do 27 de setembro, como o instrumento máis útil para reforzar simultaneamente o poder popular e o proxecto independentista.
Apelamos expresamente aos milleiros de galegas e galegas que viven no Principado a votar pola CUP, reforzando á vez a alternativa independentista e o bloque popular, e a se implicar no proceso de construción dun novo marco sociopolítico ao servizo dos intereses populares, no camiño da ruptura coa ditadura do capital, coa Unión Europea e con todas as estruturas imperialistas. A liberdade haberá que gañala coa loita.
Na Galiza, a 22 de setembro de 2015
Colectivo Nacionalista de Marín
Movemento Galego ao Socialismo
Partido Comunista do Povo Galego

89 ANOS. PARABÉNS, FIDEL!

O 13 de agosto de 1926 nacia en Birán-Holguín, un libertador cubano de orixe galega que se chama Fidel Castro Ruz, o comandante dos pobres e dos povos rebeldes e anti-imperialistas do mundo. Felices 89 ANOS!. Parabéns!

Día da Patria 2015: "POLA UNIDADE. NADA PARA NÓS, TODO PARA O POVO GALEGO"

O Partido Comunista do Povo Galego (PCPG),chama a asistir á manifestación “POLA UNIDADE: A NACIÓN GALEGA” que vai ter lugar en Compostela neste Día da Patria.

Por primeira vez na nosa historia recente, unha soa convocatoria nacional reune na capital de Galiza, o 25 de Xullo de 2015, á imensa maioría das persoas e forzas políticas galegas nacionalistas, galeguistas, patrióticas e independentistas, no que constitúe sen dúbida o máis amplo e diverso abano que se manifesta para exercer a vontade política dun Povo que esixe respeito, xustiza e soberanía para a súa Nación, partindo do máis elementar dereito democrático que lle corresponde a se constituir en suxeito colectivo soberano de pleno e irrenunciábel dereito a se auto-governar.
Non é neste dia o momento proclamar “máximos” nin de esixir “mínimos” ideolóxicos de converxencia, nin de exacerbar particularismos que nos enfronten por migalhas partidarias, nin moito menos para esixir doutras forzas o que todos e cada un non somos quen de conseguir coa nosa praxe por separado.
Como é sabido no PCPG defendemos de sempre a máxima unidade de acción entre as forzas do povo e, mais concretamente, a necesidade de irmos avanzando cara a confuencia en convocatorias nacionais e reivindicativas particularmente importantes como esta. Nunca deixamos de pedilo; nunca puxemos obxeccións nin atrancos e nunca colocamos condicións excluintes de ningunha caste á tarefa máis axeitada ou acaída segundo as circunstancias e as posibilidades que se presentaran.
Felizmente esta iniciativa concretízase agora no chamamento-manifesto “Pola unidade” que nós consideramos apoiar sen ningún tipo de reticencia DENDE O PRIMEIRO MOMENTO e, xa que logo, apelamos a todos e todas as camaradas, a todas e todos os nosos amigos e amigas, a toda a nosa clase trabalhadora a participar con entusiasmo e xenerosidade.
Dende o PCPG, ao tempo que o celebramos, felicitamos publicamente ao colectivo de persoas independentes que promoveron esta manifestación histórica de unidade.
Asi mesmo saudamos a exemplar xenerosidade mostrada polo BNG que, como forza maioritaria e protagónica de todas as máis grandes mobilizacións que se tenhen dado durante ducias de anos, foi quen de renunciar á súa convocatoria tradicional para deixar que esta iniciativa no seo do Povo Galego conscente de seu tomara todo o protagonismo. 
O Partido Comunista do Povo Galego parabeniza por último a todas as organizacións políticas, sociais e culturais de todo tipo por facer posíbel coa súa entrega e patriotismo que esta grande manifestación pola Unidade da Nación Galega se concretice neste vindeiro 25 de Xullo.
Sair do modo da opresión a que nos someten, reconquistar dereitos e liberdades está ligado a recuperar o noso verdadeiro auto-governo como Povo. Mais a consecución diso, que identificamos como soberanía ou independencia non vai cair do ceo nin da concesión graciosa de governantes e institucións alleas que serven a un réxime xenéticamente expoliador, represor e imperialista, senón da nosa xenerosidade, da nosa UNIDADE, da nosa auto-organización e da nosa loita.

Viva a Unidade do Povo Galego
Viva Galiza Ceive e Socialista
Avante pola República Galega

Ver chamamento da Iniciativa: Pola Unidade: A nación Galega

NESTE 24 DE MAIO: CONCELHOS PARA UNHA GALIZA NOSA E LIBRE. DESDE ABAIXO, CO PODER DO NOSO POVO TRABALHADOR

NESTE 24 DE MAIO VOTA BNG-AA

Son tempos moi difíciles para os povos e para as  trabalhadoras e trabalhadores. O capitalismo como modelo de producción e apropiación nesta última etapa neoliberal-imperialista é o responsábel da profunda involución e declinio histórico que presenciamos, en todos os planos e en case todas as sociedades existentes.
Un diminuto grupo de individuos que constitúen a oligarquía que detenta o poder desde os escritorios das corporacións transnacionais nas que se sustenta este sistema de expolio inhumano, utilíza a súa crise irresolubel e terminal como pretexto para que uns governos lacaios (que por iso foron postos por eles) imponhan as receitas coas que acabaren cos países e arruinaren o povos, para destrozar os dereitos das traballadoras e dos traballadores.
Galiza e o seu povo están, aos pesares das súas potencialidades, dos seus grandes recursos productivos e naturais e da preparación e capacidade da súa xente trabalhadora, na escala máis baixa en dereitos sociais, na cuantía máis ínfima dos salarios e nos niveis de desemprego, precariedade ou emigración máis altos en varias décadas. Os ricos tórnanse máis ricos aínda, e cada vez máis capas do noso povo alargan números nas estatística cada vez máis desorbitadas da precariedade e da miseria.
Vemos, especialmente nestes últimos 7 anos, como eliminan dereitos sociais que foron conquistados con tanta loita, suor e sangue polas xeracións pasadas; como espolian os nosos aforros, desafiuzan  violentamente persoas das súas vivendas, agreden o noso ambiente e territorio; como eliminan paulatinamente a nosa lingua e cultura; como privatizan e destrúen os servizos públicos ou como negan a nosa capacidade secular de producir.
Estamos máis que nunca na obriga e imperiosa necesidade de exercermos como Clase e como Povo, de respondermos unidos e con firmeza para defendernos de tanto roubo e de tanta agresión, de tantos ataques aos nosos dereitos e liberdades e de facerlhe frente a tanta barbárie.
E iso é o que están a facer sectores non pequenos do noso povo, que lonxe de resignarse reaccionan con rebeldía, convicción e tenacidade. Iso é o que fai unha parte importante da nosa clase trabalhadora que se mobilíza en defensa dos seus dereitos e do futuro de todos nós; son ducias de miles de afectados e afectadas polo roubos das súas poupanzas bancarias, centos e miles de emigrantes retornados que se organizan e mobilizan contra tributos e impostos aberrantes e inxustos, ducias de miles que saen á rúa en defensa da lingua galega, miles de mulheres e homes e de mozas e mozos que loitan contra a discriminación e a violencia de xénero, na solidariedade internacionalista ou na defensa do noso ensino e sanidade públicos.
A Galiza trabalhadora non é submisa, nin conservadora e está a dar mostras inequívocas de rebeldía frente aos governos indignos, con vontade inequívoca de rematar con tanta inxustiza e abrir caminhos de transformación e mudanza.
Transformación que terá que vir das variadas formas da loita obreira e popular, mais tamén do pulo e cobertura das institucións conquistadas nese combate; coas formas de loita popular máis decidida, porén tamén coa confianza e os votos conquistados pola forza da unidade e da nosa (auto) organización, desde a coerencia e a firmeza revolucionaria.
Sair do modo da opresión e do roubo que pretenden infinito, reconquistar dereitos e liberdades ou recuperar a nosa soberanía como Povo non vai cair do ceo nin da concesión graciosa de governantes e institucións dun réxime xenéticamente expoliador e imperialista, senón da nosa reorganización e loita insubmisa, sendo as frentes dese combate moi variadas, sempre coordenadas e organizadas, fase a fase e paso a paso.
É nese caminho que a loita eleitoral tamén devén importante ferramenta complementaria na dialéctica de avance xerada e, mesmo, vector moi efectivo pra rexeitarmos de vez as vias mortas da servidume dunha Galiza dependente a poderes xeográfico-económicos de decisión allea.
Nesta orde de cousas, os comunistas do PCPG, analizamos o papel que poden xogar as próximas eleicións municipais na presente situación; como ocasión para responder á infamia dos que desgovernan e para conquistar espazos de poder e afirmación popular que afortalen as bases da propia mobilización e consciencia popular, para avanzarmos decididamente cara unha sociedade libre e xusta, nunha Galiza dona do seu futuro, que máis cedo que tarde terá que ser Soberana e Socialista.
É por iso que desde o Partido Comunista do Povo Galego apoiamos as candidaturas do BNG-Asembleas Abertas e chamamos a apoiar nestas eleccións municipais as candidaturas da organización galega e de esquerda máis sólida, organizada e experimentada que se apresenta en perto de 300 concelhos do noso país (máis lugares que todas as outras consideradas de “alternativa” xuntas). Candidaturas das que fan parte activistas sociais destacados, sindicalistas reconhecidos, mozos e mulheres fondamente comprometidas cos dereitos das persoas trabalhadoras e maltratadas, cos e coas desempregadas e desposuídos; militantes organizados polo porvir de Galiza e a súa independencia e soberanía nacional.
É por iso tamén, como dixemos nun anterior comunicado, que do PCPG “consideramos ao BNG-Asembleas Abertas como a forza que melhor representa neste momento histórico os intereses e aspiracións do noso povo trabalhador e das súas loitas en curso e expresamos a nosa confianza de que a mesma acade o éxito para conseguirmos erguer novos espazos de poder popular local-democrático e de afirmación nacional cos que melhor defendernos dos plans anti-sociais e anti-galegos que serven os intereses do capital monopolista e financeiro”.
Mais ao tempo que nos erguemos contra os plans das organizacións serviles e corruptas do caciquismo e da reacción, que hoxe se referencia no PP e colaboracionistas do réxime espanhol, debemos estar firmes e conscentes de que a alternativa necesaria desde a unidade pasa tamén por identificar e rexeitar o confusionismo divisionista á moda, conciliador obxectivo do réxime que nos asobalha. Por muito que se esforcen desde oráculos e tribunas, non observamos nestas tendencias melifluas e chamadas “mareas” e plataformas "cidadanistas" máis que gaiolas de grilos, nin tampouco na maioría dos seus dirixentes algo novo no horizonte. Trátase da mesma velha e resesa política con outras facianas e envoltorios, porén cos mesmos procedimentos de sempre.
Para nós a unidade e auto-organización do POVO GALEGO é un principio irrenunciábel e agardamos que así o sexa tamén para outras forzas que se consideran patrióticas e de esquerda, desde a premisa da xenerosidade e do respeito da súa independencia. A expresión desta idea tería que ser aquí e agora, neste 24 de Maio, apoiar e votar as CANDIDATURAS DO “BNG-ASEMBLEAS ABERTAS” para, como deixamos dito, defendernos tamén desde os concellos, para por o poder local ao servizo do noso povo e das súas necesidades e para avanzarmos na conquista de máis espazos de poder popular, polo porvir de Galiza e a súa soberanía nacional.
Galiza, 22 de Maio de 2015

6D Galiza nom tem nada que celebrar. "Contra a segunda transición". Pola Soberanía plena do Povo Galego. Pola Independencia Nacional

6D Galiza nom tem nada que celebrar
Pola independência nacional
Contra a Constituiçom espanhola
Contra a ‘Segunda Transición’

Neste 6 de dezembro, o regime celebra na Galiza o 36º aniversário do referéndum de 1978 em que aprovara a sua Constituiçom. Justo é rememorar agora que naquela altura o povo galego virou maioritariamente as costas ao projeto, apoiando-o apenas 44% do recenseamento eleitoral.
 
Em idêntica situaçom de ilegitimidade encontrou-se tempo após o atual Estatuto de Autonomía, que apesar de contar com a promoçom das principais forças e poderes políticos, empresariais e financeiros espanhóis, foi recebido em 1980 com umha fria abstençom geral e o voto afirmativo de tam só 20% das eleitoras e eleitores galegos.

No entanto, Constituiçom espanhola e Estatuto de Autonomía som desde entom, apesar desta congénita falta de legitimidade democrática, as pedras angulares da arquitetura institucional espanhola na Galiza.

Agora que se cumprem 36 anos da implementaçom deste quadro legal contamos com a experiência coletiva necessária para certificarmos que as prediçons que no seu dia figeram o nacionalismo e o independentismo galegos foram acertadas. O tempo verificou de modo incontestável que a operaçom político-económica baptizada como Transición Española foi umha fraude colossal contra este país e os princípios mais elementares da democracia. O seu único fim era perpetuar os traços básicos do regime chantado na Galiza com as armas e o Genocídio desde 1936, isto é, a subordinaçom político-económica ao Estado espanhol, a vulneraçom do direito de autodeterminaçom, a desmobilizaçom e desestruturaçom da sociedade galega e a preservaçom na Galiza dos privilégios da oligarquia espanhola e as suas instituiçons associadas -monarquia, Igreja Católica, Exército, etc.-.

36 anos após aquel referéndum fraudulento aprofundou-se e agravou-se ao limite a dependência do país e os sintomas negativos a ela associados: desemprego e emigraçom estruturais, empobrecimento crescente da populaçom apesar de sermos umha naçom rica em recursos, sobre-exploraçom da força de trabalho, espólio e degradaçom do território e dos recursos energéticos, biológicos e minerais, avelhentamento demográfico e éxodo da mocidade, involuiçom legal e social nas conquistas das mulheres, retrocesso permanente da presença social da língua e a cultura próprias, etc. Todo sob a manto protetor e promotor da direita neofranquista e clientelar, que fijo do extermínio do país a sua missom histórica. A experiência constatou que o genocida Francisco Franco dizia a verdade quando assegurou que o regime espanhol que o sucederia estaria atado y bien atado.

Sob este quadro constitucional, e no marco das luitas políticas e sociais dos últimos 36 anos, centenas de galegas e galegos fôrom, e som, retaliados, espancadas, multados, detidas, encarcerados e mesmo torturadas a maos das Fuerzas de Seguridad del Estado.

Hoje, com o Estado espanhol devorado pola corrupçom e submetido a umha tripla crise de modelo territorial, de modelo económico-produtivo e de legitimidade, os poderes fáticos aprestam-se para reeditar com novas modalidades a fraude perpetrada em 1978. Falam, de fato, de Segunda Transición Española. Como daquela, pretendem mudar algo para que todo continue na mesma, reproduzindo o espólio do povo e do território com as sequelas conhecidas. Contam nesta tarefa com a cumplicidade ativa, e imprescindível, da auto-denominada esquerda federal ou esquerda ruturista espanhola, que igual que figeram PSOE e PCE na altura se oferecerám para dar à operaçom a necessária pátina de legitimidade. Como daquela, também, o regime reserva a repressom e a persecuçom para quem denunciem e enfrontem estrategicamente esta fraude que se prepara.

Nesta conjuntura, com umha aceleraçom dramática dos processos de exploraçom social e perda de auto-reconhecimento e capacidade de decisom como naçom, com um povo sob estado de choque e umha confusom notável na direçom do nacionalismo hegemónico a respeito do caminho a seguir, as forças políticas e setoriais independentistas galegas abaixo assinadas queremos proclamar alto e claro três questons ao fio do presente:

1ª Hoje, quando se fragua a Segunda Transición Española, a única via possível para abordar com vocaçom de superaçom definitiva as problemáticas sócio-económicas, laborais, ambientais, identitárias, etc. que aqueixam o povo galego segue a ser separarmo-nos definitivamente de Espanha e conquistar a plena soberania política, isto é, a independência nacional e a constituiçom do nosso próprio Estado ao serviço da maioria social do país. Toda folha de rota que persiga o “encaixe” ou a “integraçom harmónica” da Galiza em Espanha situa-se, objetivamente, ao serviço da oligarquia.

2º Qualquer quadro jurídico-político constitucional espanhol é a garantia da perpetuaçom da situaçom atual. Neste sentido, queremos explicitar que a eventualidade da participaçom de forças nacionais galegas num futuro processo de reforma da Constituiçom espanhola ou do Estatuto de Autonomía suporia retornar sobre umha via morta, que nega o direito de autodeterminaçom, e trair o processo de liberaçom nacional. Espanha é a nossa ruína, efetivamente, sabemo-lo, à margem do regime político que postule para perpetuar a nossa dependência.

3º Os setores populares nacionalistas, independentistas e soberanistas e o conjunto deste povo enfrentaremo-nos em breve, quando o regime inicie a reestruturaçom programada, a um dilema estratégico entre impulsionar a meio e longo prazo um conflito político e um processo independentista de massa rumado à definitiva rutura com Espanha, ou a cumplicidade com a sua readpataçom cosmética. As e os independentistas tendemos as nossas maos a todos os setores populares dispostos a enfrentar a fraude em curso da Segunda Transición Española e por proa sem ambigüidades, sem duplos jogos e com honestidade face a conquista da plena capacidade de decisom e a independência como povo.

Denantes mortos e mortas que escravos!
Viva Galiza ceive, socialista e antipatriarcal!
Independência e socialismo!

Agir
Briga
Causa Galiza
Ceivar
Coletivo Nacionalista de Marim
Mulheres Nacionalistas Galegas
NÓS-Unidade Popular
Partido Comunista do Povo Galego

[Post extraído do portal Diario Liberdade]

Eleicións Europeas `2014: "Corazón na Galiza, Futuro na Terra!". OS POVOS DECIDEN

"CORAZÓN NA GALIZA, FUTURO NA TERRA!".

O Partido Comunista do Povo Galego - PCPG - apoia a candidatura internacionalista e patriótica galega BNG, EH BILDU e outras forzas, denominada "Os Povos Deciden" e orgúlhase en formar parte, no noso país, da plataforma social AVANTE GALIZA! que dá o seu apoio á candidatura eleitoral que encabeza a actual eurodeputada do BNG Ana Miranda.

O PCPG expresa a confianza de que estas forzas acaden o éxito nesta difícil batalha eleitoral e Ana Miranda volte a representar ao povo trabalhador galego e a Galiza como nación nese ámbito europeu para melhor defendermos e derrotar os plans reaccionarios, antidemocráticos e antisociais do capital monopolista e financeiro. OS POVOS DECIDEN. Avante Galiza!

12 de Abril en Marín. ACTO-CONFERENCIA: "Capitalismo, crise e soberanía. Umha visión desde Andalucía"Acto: Conferencia: “Capitalismo, crise e soberanía. Unha visión desde Andalucía”

Día: 12 de abril Hora: 18H Lugar: Biblioteca de MarínOrganiza: PCPG (Partido Comunista do Povo Galego)-Colectivo Nacionalista de Marín e MGS (Movemento Galego ao Socialismo)

O próximo sábado 12 de abril o Colectivo Nacionalista de Marín, o Movemento Galego ao Socialismo e o Partido Comunista do Povo Galego organizamos un acto público co título “Capitalismo, Crise e Soberanía. Unha visión desde Andalucía“, que contará coa presenza de Antonio Torres, membro da dirección nacional do Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) e Secretario Xeral de Andalucía Comunista. Será na Biblioteca municipal de Marín ás 18h.

Este acto pretende dar a coñecer, comparar e pór en común a experiencia de dúas realidades nacionais distintas. Desde unha perspectiva anticapitalista e soberanista, Antonio Torres falará da realidade de Andalucía e o seu papel dentro do estado español, a situación de crise económica imposta polo gran capital ao conxunto dos pobos do estado e a visión andaluza da cuestión nacional.

Estamos padecendo un retroceso en dereitos e liberdades coa escusa dunha crise económica que non provocaron os pobos. Estanse desviando miles de millóns de euros de fondos públicos para encher os petos dos bancos. Cartos que saen dos recortes salariais e do aumento de impostos indirectos, como o IVE e taxas, que repercuten máis nos que menos teñen e benefician aos que xa son ricos. Desde o estado aproveitan esta situación dándolle un pulo ao proceso de centralización, baleirando as xa pequenas competencias das CCAA, poñendo ao descuberto que o modelo autonómico do “café para todos” está esgotado, o modelo do estado español está esgotado, e evidenciando que Galiza e o resto das nacións deben avanzar no proceso de soberanía nacional para resolver os seus problemas.

Andalucía conta hoxe cun 40% da poboación no umbral da pobreza e hai 600.000 andaluces sen ningún tipo de cobertura social. Segundo a Universidade de Cádiz, no seu estudo “Desigualdade e Pobreza”, entre 2006 e 2010 a renda media do 10% dos andaluces máis ricos aumentou un 17%, mentres para o 10% dos máis pobres diminuíu un 40%.

Estes datos serven para facérmonos unha idea da realidade de Andalucía, unha realidade de latifundistas e xornaleiros sen terras, de ocupación de terras para poder traballar, da loita do SAT para superar esta realidade. Un sindicato criminalizado por estar do lado do pobo andaluz mentres a corrupción, a financiación ilegal, as comisións ilegais e o despilfarro de cartos públicos dorme en instrucións xudiciais eternas para non castigar os culpábeis.

Esta situación vai acompañada, como na Galiza e no resto do estado, da implementación dunha política de recortes sociais, educación ou sanidade desde un goberno de coalición PSOE-IU denominado “progresista”.