Pola unidade e reorganización revolucionaria, en chave comunista. Paremos a ofensiva capitalista!!

TRIPTICO DO FORO DE UNIDADE COMUNISTA GALEGA
Parar a ofensiva reaccionaria e a barbárie capitalista e avanzar cara a Folga Xeral. Loitar polo Socialismo desde os movementos revolucionarios (Movemento Obreiro Galego, Movemento de Liberación Nacional, etc) unindo as loitas, con un método de análise científico e con unha praxe axeitada.
Clarificar e contribuir ao progreso social e o impulso das organizacións do proletariado e do povo no seo das súas loitas, traballando pola UNIDADE da vangarda proletaria que precisa a clase obreira, o Povo Galego e a humanidade para solucionar os seus problemas e pola construción da nosa p r o p i a o r g a n i z a c i ó n autónoma de clase e revolucionaria.
O PCPG, que é unha das forzas impulsoras e integrantes do Foro de Unidade Comunista Galega publicamos e chamamos a difundir este novo documento. Ver e descargar en pdf:
Ver tríptico en norma agal ]